Question

Hur lång är hållbarheten på Kåvepenin mixtur – mer än 10 dagar som står på flaskan?

I kvalitetsdokumentationen nämns inget om vilka substanser som uppstår vid nedbrytning. Efter 14 dagar kan vi garantera att nedbrytningen är högst 5 %.

Det kan bildas ämnen vid nedbrytning som skulle kunna öka allergirisken. Vi har inte fått kännedom om att toxiska ämnen ska kunna bildas vid längre tids användning.

Vi avråder från användning utöver föreskriven tid utifrån att vi då inte kan garantera fullgod effekt av produkten.