Question

Hur bör dosen korrigeras vid njursjukdom?

Njursjuk patient generellt: Förlängd halveringstid (4-6 tim). OK att använda rekommenderad dygnsdos med ändra dosintervallet.
Mild njursjukdom: dosera var 6:e timme.
Medelsvår: dosera var 8:e timme
Svår: dosera var 12:e timme
Normal halveringstid är 55-60 min.