Question

Hur är blandbarheten med Heparin?

Heparin går bra att blanda med Doktacillin. Däremot bör Heparin ej blandas med infusionsvätskor som innehåller aminoglykosider, tetracykliner, erytromycin, vankomycin eller polymyxin.