Question

Heracillin leverpåverkan – outcome vid allvarliga fall

Vi har tittat på två fallbeskrivningar i Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, samt i Drugline.

Följande har vi kunnat få fram:
Leverpåverkan är sällsynt men känd.
Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, Swedis, beskriver omkring 45 fall av kolestas samt 200 fall av blandade leverreaktioner.

Sammantaget återgår levervärdena enligt fallbeskrivningarna till normala värden i de flesta fall. Dock beskrivs inte uppföljning av fallen i alla rapporter.
Leverpåverkan normaliserades i de flesta fall efter 1 till 6 månader, vanligtvis inom 4,5 månader. I vissa fall sågs inte någon fullständig normalisering till och med flera år år av utsättande av behandling.

Ett fåtal fall, mestadels äldre +75 har varit mycket allvarliga och lett till dödsfall. Ofta kombinerat med andra allvarliga tillstånd, såsom hjärta/kärl-problem.