Question

Har magnesiumstearatet i tabletten animaliskt ursprung?

Nej, magnesiumstearat är av vegetabiliskt ursprung.