Question

Hållbarhetstid, doktorn skriver 10 dagar, mixturen håller bara i 7 dagar, måste patienten köpa en ny?

Med rådande gränsvärde för stabilitet kan vi inte ange en längre hållbarhetstid än sju dagar.

Hållbarheten på Spektramox sedan apoteket gjort vattentillsatsen är 7 dagar i kylskåp. Detta till skillnad från Amimox mixtur som efter beredning är hållbar 10 dagar i rumstemperatur och 14 dagar i kylskåp. Den kortare hållbarheten beror på att klavulansyran i Spektramox inaktiveras av fukt. Klavulansyran är till för att inaktivera betalaktamas som annars bryter ner amoxicillinet.

Efter 7 dagar kan mängden av aktiv klavulansyra understiga en halt på 90 % - den antibiotikagräns som tillämpas i Sverige för att bestämma hållbarhetstider för antibiotikamixturer. Enligt våra stabilitetsstudier är halten klavulansra dag 10 85 % av den ursprungliga halten medan halten amoxillin i stort sätt är oförändrad.

Vid behandling av otit rekommenderar vi 7 dagars behandling eftersom behandlingstiden tillämpas med gott reultat i de kliniska studier som genomförts i Sverige.