Question

Går det bra att späda med mindre mängd vatten (hälften)?

Nej, löser sig visserligen men lösningen blir inte isoton utan hyperton. Vi förordar att man så långt som möjligt följer våra beredningsrekommendationer.