Question

Finns det blodbiverkningar med Trimetoprim?

Trimetoprim kan i sällsynta fall på egen hand ge upphov till pancytopeni. Om det ges tillsammans med metotrexat tycks en potentierande effekt uppstå. Om läkemedlen sätts ut i tid är tillståndet reversibelt. (Allvarlig biverkan)