Question

Enligt schema ska för iv injektion 2 g spädas i 40 ml. Ampullen rymmer endast 30 ml – hur göra?

Fyll en spruta med 40 ml spädningsvätska. Tillsätt så mycket vätska som ryms i ampullen och blanda med sprutan (dra och ner några gånger, skaka lite lätt) tills pulvret har löst sig. Se till att tryckutjämna ordentligt.

(Av produktionstekniska skäl har vi inga möjligheter att ändra förpackningsstorleken.)