Question

Ekvacillin injektionsvätska – Vilket pH har Ekvacillin?

Ekvacillin 10 %-ig lösning ligger på ett pH mellan 5 och 7.