Question

Ekvacillin injektionsvätska – Hemodialys?

Max 50 % av normaldosering/dygn. Dosen ges efter dialys. Vanlig dosering 1 g x 3 vid dialys.

Serumkoncentrationen behöver ej mätas (möjligen ur effektsynpunkt, men ej ur biverkningssynpunkt) (om mätning, skall den göras innan dialys).
Om dialys görs 3 ggr/vecka bör man ej ge mer än 1 g x 3. Vid dialys oftare kan dosen ev höjas i ”krisfall”.

Lägre dosering tex. 0,5 g 3 kan även bli aktuell (om 1 g x 3 skulle varit fallet hos frisk patient) dvs. 50 % av normaldosering.