Question

Dosering av Kåvepenin vid nedsatt njurfunktion?

Man behöver inte sänka dosen vid måttligt nedsatt njurfunktion. Vid Kreatininclearance < 10 ml/min – förläng dosintervallen.