Question

Dosdifferentiering mellan Ery-Max mitur och kapslar? Fel i FASS?

Det står rätt i FASS. Ery-Max kapslar innehåller av erytromycin. Ery-Max mixtur består av erytromycinetylsuccinat som efter absorption hydrolyseras till fritt erytromycin. Erytromycinsuccinat absorberas sämre än erytromycin. Följaktligen är det riktigt att man måste ge mer mixtur än kapslar för att komma upp i motsvarande serumkoncentration med mixturen.