Question

Det står att man ska ta Kåvepenin 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Finns det siffror på hur mycket sänkt absorption det ger tillsammans med mat och om det påverkar effekten?

Samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad och lägre maximal serumkoncentration. Lägre serumkoncentration påverkar naturligtvis effekten. Exakta angivelser hur mycket absorptionen/effekten påverkas går inte att ge eftersom stora individuella variationer finns och detta inte är studerat i detalj. Rekommendationerna i vår produkttext bör så långt möjligt följas för att effekt och säkerhet ska kunna garanteras.