Question

Cmax vid peroral tillförsel av Heracillin tabletter?

500 mg ca 25 mikrogram/ml i serum efter 1 timme.

750 mg ca 35 mikrogram/ml i serum efter 1 timme.