Question

Är Spektramox mixtur hållbar i rumstemperatur?

Ett dygn i rumstemperatur är för mycket. Klavulansyran inaktiveras. För att minimera inaktivering av klavulansyran bör transporttiden innan kylförvaring i möjligaste mån minimeras.

Bakgrund: Hos Läkemedelsverket har vi endast registrerat hållbarhetstiden 7 dagar i kylskåp. Men man måste ju dessutom ha marginaler för en normal hantering innan flaskorna hamnar i kyl. Med normal hantering menar man högst 6 timmar för transport. Längre tider kan inte betraktas som normal hantering när det gäller Spektramox med tanke på produktens dåliga stabilitet.