Question

Är magnesiumstearat (ett hjälpämne i Furadantin) animalisk eller vegetabilisk?

Vegetabiliskt. Utvinnes ur palmolja.