Question

Är det farligt att sola när man äter Kåvepenin?

Det är inte farligt att sola samtidigt som man äter penicillin. Försiktighet med solljus gäller en annan typ av antibiotika, så kallade tetracykliner.