Question

Animaliskt innehåll?

250 mg kapslar: Ja, gelatin i kapseln.

Granulat till oral suspension: Innehåller inget material med animaliskt ursprung.